FINANCIEEL PASPOORT


         Wachtwoord:                                                                                                    Ons Financieel Paspoort geeft werknemers inzicht in het totale pensioeninkomen. Niet alleen datgene wat via de werkgever is of wordt opgebouwd is zichtbaar. Ook privé lijfrentes en pensioenrekeningen worden in het totaaloverzicht getoond. En belangrijk: het netto besteedbaar inkomen wordt getoond. Uniek!

Via een beveiligde internetomgeving krijgt de werknemer optimaal inzicht in de ontwikkeling van zijn huidige en toekomstige inkomsten en vermogen. Dit kan eventueel uitgebreid worden met gegevens van de eigen woning en andere vermogensbestanddelen die invloed hebben op het toekomstige inkomen.

Basis of Comfort?

In basisversie wordt de verleden en huidige pensioenopbouw getoond en onderhouden. De werknemer heeft zelf mogelijkheden om het paspoort verder aan te vullen met relevante gegevens. Met de comfortversie krijgt de werknemer 1x per jaar advies over de ontwikkeling van zijn pensioeninkomen. Daarbij wordt gekeken of de actuele pensioensituatie nog voldoet aan de verwachtingen. Indien nodig kunnen er direct aanpassingen doorgevoerd worden. Daarbij kan gedacht worden aan meer of minder risico lopen met het pensioengeld. Moet er meer of juist minder ge´nvesteerd worden? Wordt er optimaal gebruik gemaakt van bestaande of nieuwe wetgeving.